รองเท้าแบบต่างๆ

หมวกครอบมวยผมสำหรับสตรีชั้นสูงของแมนจู ใช้สำหรับทรงผม 'ต้าลาชื่อ'

หมวกแบบต่างๆ

เข็มขัดแบบต่างๆ

เครื่องประดับอียิปต์โบราณ

เครื่องประดับที่เป็นเครื่องทองแบบต่างๆ

เครื่องประดับหมวกและปิ่นปักผม เป็นการทำเลียนแบบงานโบราณซึ่งทำจากขนนก ( คิงฟิชเชอร์ ) กับกะไหล่ทอง

อาวุธจีนแบบต่างๆ อาทิเช่น ง้าวกวนอู ทวนลิโป้