หมวกครอบมวยผมสำหรับสตรีชั้นสูงของแมนจู ใช้สำหรับทรงผม 'ต้าลาชื่อ'ในภาพเป็นงานเลียนแบบขนนกติดอยู่