เครื่องประดับหมวกและปิ่นปักผม เป็นการทำเลียนแบบงานโบราณซึ่งทำจากขนนก ( คิงฟิชเชอร์ ) กับกะไหล่ทอง