รองเท้าในราชสำนักจีนยุคต้นๆ ( ฮั่น,ถัง ฯลฯ )

รองเท้าในราชสำนักจีนยุคต้นๆ ( ฮั่น,ถัง ฯลฯ )

รองเท้าแบบส้นหนาปักลายดอกไม้

รองเท้าใส่ลำลองสมัยหมิง

รองเท้าสตรีชั้นสูงสมัยชิงมีลายแกะที่ส้นด้วย

รองเท้าสตรีชั้นสูงสมัยชิง

รองเท้าสตรีชั้นสูงสมัยชิง

รองเท้าสตรีชั้นสูงสมัยชิง

รองเท้าบูธของผู้หญิง

รองเท้าฮ่องเต้สมัยหมิง

รองเท้าฮ่องเต้สมัยชิง

รองเท้าบูธของผู้ชาย