มงกุฏจักรพรรดิ์เต็มยศสมัยฮั่น

หมวกขงเบ้ง

หมวกขงเบ้ง

หมวกเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ หรือขุนนางชั้นสูง สมัยฮั่น (ตั๋งโต๊ะ )

หมวกกวนอู

เกี้ยวครอบมวยผมสมั่ยฮั่น ( เล่าปี่ )

เกี้ยวครอบมวยผมสมัยฮั่น

เกี้ยวรัดมวยผมสมัยฮั่น

มงกุฏจักรพรรดิ์เต็มยศสมัยถัง

หมวกกษัตริย์ธิเบต ( ซงจ้านก้านปู้ )

หมวกเจงกิ๊สข่าน

หมวกผู้ชายสมัยหมิง

ผ้าคาดหน้าผากขนสัตว์

มงกุฏจักรพรรดิ์เต็มยศสมัยชิง ( ฤดูหนาว )

มงกุฏจักรพรรดิ์เต็มยศสมัยชิง ( ฤดูร้อน )

หมวกขุนนางสมัยชิง

เครื่องประดับผมแบบลำลองของจักรพรรดินีสมัยชิงพร้อมวิกผม

หมวกพระ