ชุดจักรพรรดิ์

ชุดจักรพรรดิ์

ชุดจักรพรรดินี

ชุดจักรพรรดิ์และจักรพรรดินี

ชุดฮ่องเต้อู่เจ๋อเทียน ( บูเช็กเทียน )

ชุดฮ่องเต้อู่เจ๋อเทียน ( บูเช็กเทียน )

ชุดฮ่องเต้อู่เจ๋อเทียน ( บูเช็กเทียน )

ชุดลำลองจักรพรรดิน

ชุดลำลองจักรพรรดิน

ชุดขันที

ชุดขุนนาง

ชุดกษัตริย์ธิเบต (ซงจ้านก้านปู้ )

ชุดกษัตริย์ธิเบต (ซงจ้านก้านปู้ )

ชุดเจ้าหญิงเหวินเฉิง

ชุดซงจ้านก้านปู้กับเจ้าหญิงเหวินเฉิง

ชุดอ๋อง (องค์ชาย)

ชุดอ๋อง (องค์ชาย)

ชุดอ๋อง (องค์ชาย)