งานแสดงแบบเสื้อผ้าจีนโบราณสมัยต่างๆของสมาคมใต้หวันแห่งประเทศไทยซึ่งทางร้านก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลงานทั้งหมดรวมถึงด้านเครื่องแต่งกายและควบคุมการฝึกซ้อม ณ ห้องนภาลัย โรงแรม ดุสิตธานี เมื่อ เดือนธันวาคม พศ. 2548

จากนั้นในงานสังสรรค์ของสมาคมตระกูล คู ก็ยังได้นำชุดจีนโบราณไปแสดงแบบด้วย ซึ่งเนื้อหาของงานเป็นไปเพื่อกระชับสัมพันธ์ไทยจีน