ผลงานชิ้นใหม่ๆ ของ อุ๊สตูดิโอ (นวราตรี ปี 2555)
งานปูนปั้นพระรูปอัมมาในปางต่างๆ

มเหศวรี ทรงหนังเสืออย่างพระศิวะ (มเหศวร)

คเณศวรี หรือ วิฆนารีศวร หาดูได้ยากมาก

วาควาหินี พระแม่มีเศียรเป็นนก หาดูได้ยากอีกเช่นกัน

โจจานิอัมมัน ในพระหัตถ์ ทรงจักรสังข์เหมือนพระวิษณ

พรหมณี ศักติอวตารในรูปพระพรหม

ปรัตติยังกิรา ศักติอวตารในรูปนรสิงห

รูปอัมมันทรงสิงโต

วราหิ ศักติอวตารในรูปหมูป่า

เปชายีอัมมา เป็นรูปหนึ่งของกาลีอวตาร

 

 

ทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นงานปั้นมือล้วนๆ มิได้หล่อจากแบบพิมพ์แต่ประการใด นอกจากงานปูนปั้นแล้ว เรายังรับทำ ปฎิมากรรม
งานกระดาษ(เปเปอร์มาเช่) แบบอินเดียใต้อีกด้วย สนใจติดต่อได้ที่ 081 - 6288963