งาน Red Carpet Dinner ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ได้ใช้ชุดของทางร้าน