อุ๊ สตูดิโอ

 

เสอราคา Package สุดพิเศษ !!

เพื่อต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการถ่ายภาำพในสไตล์จีนเก็บไว้เป็นที่ระลึก ด้วยชุดจีนโบราณ

มีให้เลือกหลากหลา่ยรูปแบบทุกสมัยราชวงศ์ของจีน พร้ิอมทั้งฉากอันตระการตา

อุ๊ สตูิดิโอ ยินดีืที่จะเสนอ Package สุดพิเศษ แด่ลูกค้าคนสำคัญของเรา !!

 

Package เล็ก ท่านสามารถเลือกชุดแบบจีนหรือชุดแฟนซีต่างๆที่ท่านชอบได้ถึง 3 ชุด

พร้อมข้่อเสนอพิเศษซึ่งประกอบด้วย

ภาพถ่ายไม่รวมกรอบขนาด 20"x30" จำนวน 1 ภาพ

ภาพถ่ายขนาด 8"x10" จำนวน 4 ภาพ

และภาพจัมโบ้ตามแต่ท่านจะเลือกอีก 10 ภาพ

 

Package กลาง ท่านสามารถเลือกชุดแบบจีนหรือชุดแฟนซีต่างๆที่ท่านชอบได้ถึง 3 ชุด

พร้อมข้่อเสนอพิเศษซึ่งประกอบด้วย

ภาพขยาย 20"x30" ตามแต่ท่านจะเลือก พร้อมกรอบ จำนวน 1 ภาำพ

และภาพขนาดจัมโบ้จำนวน 20 ภาพ ตามแต่ท่านจะเลือก

พร้่อมกับ อัลบั้มและซีดีอีก 1 แผ่น

 

Package ใหญ่ ท่านสามารถเลือกชุดแบบจีนหรือชุดแฟนซีต่างๆที่ท่านชอบได้ถึง 4 ชุด

พร้อมข้่อเสนอพิเศษซึ่งประกอบด้วย

ภาพขยาย 20"x30" ตามแต่ท่านจะเลือก พร้อมกรอบ จำนวน 1 ภาำพ

และภาพขนาด 10"x12" จำนวน 5 ภาพ

ขนาด 6"x8" อีก 10 ภาพ ตามแต่ท่านจะเลือก

ภาพขนาดจัมโบ้อีก 30 ภาพ พร้อมอัลบั้ม และซีดี 1 แผ่น

 

ทุก Package เรามีบริการแต่หน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพ ฟรี !!

ในกรณีที่ท่านต้องการถ่ายภาพมากกว่า 1 ท่าน นอกเหนือจากตัวท่านในแต่ละ Package เพื่อให้ภาพ

นั้นมีองค์ประกอบตระัการตามากขึ้น ก็สามารถทำได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

แต่ละท่านที่ได้ี่เพิ่มเข้ามา ก็สามารถเลือกชุดเปลี่ยนได้ เท่ากับจำนวนในแต่ละ Package เช่นเดียวกัน