บรรยากาศงานวันฮาลาวีน 31-10-2006

ที่ถนนข้าวสารชุดแต่งกายจีนในยุคต่างๆเป็นที่สนใจและชื่นชมของผู้ที่ไปเที่ยวงานคืนนั้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยก็ให้ความสนใจมากเช่นกัน