แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ลงในบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 27 มิ.ย.48ในชุดพระนางซูสีไทยเฮาของที่ร้าน