ชุดจักรพรรดิ์ ( หมวกฤดูหนาว )

ชุดจักรพรรดิ์ ( หมวกฤดูหนาว )

ชุดจักรพรรดิ์ ( หมวกฤดูร้อน )

ชุดจักรพรรดิ์ ( หมวกฤดูร้อน )

ชุดจักรพรรดิ์สวมเสื้อคลุมตัวนอก

ชุดจักรพรรดิ์สวมเสื้อคลุมตัวนอก

ชุดจักรพรรดิ์สวมเสื้อคลุมตัวนอก

ชุดจักรพรรดิ์สวมเสื้อคลุมตัวนอก

ชุดจักพรรดิ์

ชุดจักพรรดิ์สวมเสื้อคลุม

ชุดจักรพรรดิ์ลำลอง

ชุดจักรพรรดิ์ลำลอง

ชุดจักรพรรดิ์ลำลอง

ชุดจักรพรรดินีเต็มยศ

ชุดจักรพรรดินีเต็มยศ

ชุดจักรพรรดินีเต็มยศลายปักอีกลักษณะหนึ่ง

ชุดจักรพรรดินีเต็มยศลายปักอีกลักษณะหนึ่ง

ชุดลำลองของสตรีชั้นสูงในราชสำนัก 1

ชุดลำลองของสตรีชั้นสูงในราชสำนัก 2

ชุดพระนางซูสีไทเฮา (ลำลอง )

ชุดพระนางซูสีไทเฮา (ลำลอง )

ชุดพระนางซูสีไทเฮา (ลำลอง )

ชุดหัวหน้าขันที

ชุดขุนนาง

ชุดเชื้อพระวงศ์ ( อ๋อง )

ชุดเชื้อพระวงศ์ ( อ๋อง )

ชุดจอมยุทธ

ชุดจอมยุทธ

ชุดจอมยุทธ