ผลงานบูรณะปรับเปลี่ยน รูปแบบบุษบก ในการใช้แห่องค์พระแม่ในงานนวราตรี

จากในภาพที่แสดง ตัวบุษบกเป็นของเดิมทั้งโครงสร้าง แต่ทำการปั้นแต่ง เติม

ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นศิลปอินเดียตอนใต โดยเพิ่มเติมงานปั้นองค์เทวรูปเสริมขึ้นไปบนหลังคา

และส่วนต่างๆของบุษบก ซึ่งในที่นี้จะเป็นรูปพระแม่ในปางต่างๆหลากหลายรูปแบบ

โปรดสังเกตุชิ้นงานตั้งแต่ก่อนปรับแต่ง จนงานแล้วเสร็จ

ปัจจุบัน งา่นชิ้นนี้เป็นของวัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี คลองสี่ ปทุมธานี